Lancering website WegwijzerDementie

Wegwijzerdementie.nl: een goed hulpmiddel voor naasten van mensen met dementie

Op Wereld Alzheimer Dag lanceerde het Netwerk Noord-Holland Noord de website Wegwijzerdementie.nlHet is een goed hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat houvast biedt in de zoektocht naar zorg en ondersteuning. Op de website staat het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in Noord-Holland Noord. Zo zijn onze Alzheimer Cafés en Lotgenotengroepen op deze website te vinden.

Waar vind ik hulp?

Mantelzorgers van mensen met dementie zitten met talloze vragen. Zoals: wat staat me te wachten? Wat moet ik regelen? Maar ook: welke hulp is er mogelijk en waar vind ik die? Wegwijzerdementie.nl geeft niet alleen inhoudelijke informatie, maar laat ook zien welke zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt hulp kunnen bieden. De website toont het complete hulpaanbod voor mensen met dementie en hun naasten in alle 18 gemeenten waar het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord actief is.

Samenwerking

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 23 zorginstellingen, thuiszorg, welzijnsorganisaties en de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland, waaronder de afdeling West-Friesland. Samen zetten we ons in om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door