Lotgenotencontact.

LOTGENOTENCONTACT

Bijeenkomsten voor familieleden van mensen met dementie.

CONTACT IN VERBONDENHEID.

Dementie is een ziekte. Naarmate het ziekteproces vordert, gaat de persoon van wie men houdt geleidelijk veranderen. De zorg kan zwaar worden. Het ontbreken van steun, gevoelens van eenzaamheid, vragen en onzekerheden, al deze zaken kunnen u bezighouden.

VOOR WIE?

Lotgenotencontacten zijn bedoeld ter ondersteuning van de naaste omgeving van mensen met dementie.

WAAROM ZOU U MEEDOEN?

  • Omdat u in een vertrouwde omgeving ervaringen en gevoelens wilt delen met anderen, die in een soortgelijke situatie verkeren.
  • Omdat u ondersteuning behoeft.
  • Omdat u informatie wilt hebben over dementie.
  • Omdat u even de zorg thuis achter u kunt laten.

BEGELEIDING.

Met ondersteuning van deskundigen worden de bijeenkomsten geleid. De deelnemers zijn de ervaringsdeskundigen: door hen wordt de inhoud bepaald. Een groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. Ook na opname in een zorginstelling  kunnen deelnemers de groep blijven bezoeken.

WIE ORGANISEERT HET?

Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland en Geriant West-Friesland.

WAT MOET U VERDER WETEN?

Informatie over de bijeenkomsten:

Groep 1:     Elke eerste woensdagochtend van de maand van 10.30 tot 12.00 uur.                                      Binnenkomst vanaf 10.15 uur.

Groep 2:     Elke tweede maandagochtend van de maand van 10.00 tot 11.30 uur.                                      Binnenkomst vanaf 9.45 uur.

Groep 3      Elke tweede maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur.                                        Binnenkomst 13.15 uur

Deze drie groepsbijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van:

Geriant/GGZ, Maelsonstraat 1, 1624NP Hoorn Tel: 0229-741741                  

Groep 4:     Elke eerste dinsdagochtend van de maand van 10:45 tot 12:15 uur.                                          Binnenkomst vanaf 10:30 uur.

Deze bijeenkomst vindt plaats in:

Woonzorgcentrum Rigtershof, Rigterhof 9, 1613SJ Grootebroek, 0228-350600                 

De deelname is gratis.

Het is prettig als u zich van tevoren aanmeldt. Voor telefonische inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij:

Maaike Santema-Boelens Tel.0228-315662 of 06-51661046 E-mail: m.santema@ziggo.nl

Na de aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging en uitnodiging.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door