Praat met mij en niet over mij

Op woensdag 21 februari a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Praat met mij en niet over mij’. Ik heb ook nog een stem en een mening. Ook ik heb behoefte aan waardigheid en respect. Als ervaringsdeskundigen is een echtpaar uitgenodigd, waarvan dhr. een dementie heeft.

De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.

De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Info: Ellen Bos-Ruijer  e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.

Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Deze activiteit maakt deel uit van