Als het thuis niet meer gaat.

Zorgcentrum Zuiderhof
Futenlaan 50
3645 GE Vinkeveen
Nederland

Op deze avond is de gastspreker Rianne Godfried, specialist ouderengeneeskunde bij Careyn Maria-Oord in Vinkeveen.

Als de zorg voor iemand met dementie te zwaar wordt voor de mantelzorger en alles wat aan thuiszorg ingezet kan worden niet voldoende soelaas biedt, wat dan?
Welke mogelijkheden zijn er dan nog en waar moet je op letten bij een opname in een zorginstelling?

Opname in een verpleeghuis is meestal het beste alternatief maar dat is een moeilijke beslissing.
Hoe bereidt u zich voor als opname van een naaste in zicht komt?


De brochure: Als thuiswonen niet meer gaat, kunt u vinden op de informatietafel in het
Alzheimer Café of aanvragen via de link: http://bit.ly/2FiobHp


Inlichtingen: 0297-230280

 

Deze activiteit maakt deel uit van