Als het thuis niet meer gaat, verslag van een Alzheimer Café avond in Vinkeveen.

De gastspreker op 14 maart was Rianne Godfried, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij Careyn Maria-Oord.

Als de zorg voor iemand met dementie te zwaar wordt voor de mantelzorger en alles wat aan thuiszorg ingezet kan worden niet voldoende soelaas biedt, wat dan?

Welke mogelijkheden zijn er dan nog en waar moet je op letten bij een opname in een zorginstelling?

Opname in een verpleeghuis is meestal het beste alternatief, maar dat is een moeilijke beslissing.
Hoe bereiden mensen zich voor als opname van een naaste in zicht komt?

Op deze avond waren afgevaardigden van drie politieke partijen uit Vinkeveen aanwezig.

PvdA/Groen Links, Warner Bruins Slot, de Seniorenpartij, Marja Borst en Tijmen Klinkhamer, Raadslid D66. 

De afgevaardigden hebben aangegeven dat ze de bijeenkomst ervaren hebben als een bijzonder avond omdat ze geen idee hadden wat een Alzheimer Café was en wat daar gebeurde. Ook waren ze erg onder de indruk van het onderwerp en de vragen die de mantelzorgers stelden. Er is door hen toegezegd dat ze deze ervaring meenemen naar hun achterban en hebben laten weten dat ze graag in de toekomst de uitnodigingen van de Alzheimer Café avonden in Vinkeveen willen ontvangen.
Aan het eind van de bijeenkomst is het boekje 20 jaar Alzheimer Cafés aan de afvaardiging van de politieke partijen overhandigd.

In het kader van Dementievriendelijk Gemeente worden scholen en kerken in de Gemeente Vinkeveen uitgenodigd om in het Alzheimer Café een speciaal boekje over dementie in ontvangst te komen nemen.

Op deze avond was Kees van Vliet als afgevaardigde van de Kerkgemeenschap de Morgenster Vinkeveen aanwezig de en van de Rooms Katholieke Kerk Vinkeveen-Waverveen, zuster Monica.

Aan het einde van de avond heeft zuster Monica het woord gericht tot alle aanwezigen.

Hierin bedankte ze voor de uitnodiging en vertelde dat ze het een geweldige avond vond.

Haar conclusie is dat er veel mogelijk is rondom de zorg voor dementie maar dat er nog veel moet gebeuren.
De bezoekers gaf ze als raad mee, kijk ook naar wat er goed gaat en geniet ervan dan kun je het mogelijk langer volhouden. Zuster Monica herinnerde zich van vroeger dat rondom dementie en ondersteuning aan mantelzorgers weinig tot niets geregeld was. Tegenwoordig is er veel meer geregeld maar dat neemt niet weg dat het allemaal nog beter kan.

We kijken als team terug op een goede Alzheimer Café avond.

 

Anneke van Breukelen,
c
oördinator Alzheimer Café Vinkeveen.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door