Blijf actief !

De Vondel
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen
Nederland

De gastspreker op deze avond is: Lucia Hendriks, activiteitenbegeleidster Amandelhof woonzorgcentrum Merenhoef. Is verder verbonden aan de Blijf Actief-ontmoetingsgroep en DemenTalent.

De ontmoetingsgroep ‘Blijf Actief’ is er voor zelfstandig thuiswonende senioren met beginnende geheugenproblematiek en/of dementie eventueel samen met hun mantelzorger.
Actief blijven, zowel lichamelijk als geestelijk, helpt bij het op peil houden van de conditie.

In een huiselijke sfeer is er ruimte voor gesprek en worden er activiteiten geboden die er op gericht zijn zowel geestelijk als lichamelijk actief te blijven.
Geheugentraining en fysiek bewegen maken als vaste onderdelen deel uit van het programma met daarnaast ruimte voor ideeën die de groep zelf aandraagt.

 

Deze activiteit maakt deel uit van