Dementiemonitor 2018

Dementiemonitor Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Zorgt u voor iemand met dementie en wilt u meedoen aan dit onderzoek?

Resultaten geven inzicht in problematiek
Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.

De zorg verbeteren
Net als in 2016 delen wij de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

Resultaten 2016
In het voorjaar van 2016 hebben meer dan 3.400 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Hieruit bleek onder meer dat belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie de afgelopen jaren is toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast.

Meer weten?
Bekijk dan de hele infographic met de belangrijkste resultaten of lees het rapport.
https://www.alzheimer-nederland.nl/infographic-dementiemoni…

Bekijk hier het filmpje van Alie v.d. Schrier, mantelzorger van haar man Herman
https://youtu.be/4vOjyMcY0Hs

Download de vragenlijst Dementiemonitor Mantelzorg .
http://www.dementiemonitor.nl/

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door