Euthanasie en dementie

Het Trefpunt
Heycoplaan 2
3621 WD Breukelen
Nederland

De euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen met een verzoek om levensbeëindiging ook wordt geholpen.

Hoe werkt de euthanasieprocedure?
Wat is een wilsverklaring?
Kan euthanasie bij dementie?

 

De avond vindt plaats met medewerking van de Vereniging voor vrijwillige euthanasie, huisartsen, verpleeghuisarts en andere deskundigen.

Deze activiteit maakt deel uit van