Gastheer/vrouw Alzheimer Café

Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café geven we informatie en zorgen we voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen.
Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. De coördinator van het Alzheimer Café is je aanspreekpunt.

Ben jij:
- Geraakt door mensen met dementie en hun mantelzorgers?
- Iemand die mensen op hun gemak kan stellen en mensen welkom laten voelen
- Iemand met een luisterend oor
- Iemand die het fijn vindt om in een team te functioneren
- Één keer in de maand beschikbaar op een vaste avond in de maand?
Dan komen we graag met je in contact.

In Alzheimer Café zijn verschillende werkzaamheden die je als vrijwilliger kunt doen: 
- Mee helpen in het klaarzetten en opruimen van de zaal en verwelkomen van de bezoekers
- De bezoekers van het Alzheimer Café op hun gemak stellen
- Informatie geven aan nieuwe bezoekers over de structuur van de avond
- Meehelpen aan de bar, schenken van koffie/thee
- Oog hebben voor de eventuele emoties van bezoekers en daar op reageren
- Signaleren van vragen bij bezoekers en deze doorgeven aan de gespreksleider en/of aanwezige
  professionals
- Ondersteunen van de gespreksleider en coördinator van het Alzheimer Café
- Bijdragen bij aan de evaluatie van de avond
- Het op aantrekkelijke manier klaarzetten van alle materialen op de informatietafel

Tijdsinvestering 10 avonden per jaar op een vaste avond in de maand (4 uur per avond).
De voorbereidende werkzaamheden voor de avond en optioneel deelname aan de werkgroep.

Wij bieden: 
Trainingen voor vrijwilligers in het Alzheimer Café.
Informatie via het Vrijwilligersplein.
Ondersteuning van de coördinator van het Alzheimer Café.
Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.

Deze pagina maakt deel uit van