Handje helpen

De Vondel
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen
Nederland

De gastspreker op deze avond is: Carmen Odermatt, regiocoördinator Woerden en Stichtse Vecht.

Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling tussen mensen met een beperking en vrijwilligers, die hun maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

 

Deze activiteit maakt deel uit van