Omgaan met gedragsveranderingen van mensen met dementie

De Lange Wiek
Molenvlietbrink 79, gebouw 2
3448 HT Woerden
Nederland

Plan Route

Nadere informatie over het thema volgt zo spoedig mogelijk.

 

Informatie
Nel Niessen, mobiel: 06 20241346 
mail: n.niessen@alzheimervrijwilligers.nl    

Deze activiteit maakt deel uit van