Overhandiging van het boekje "Langer meedoen" aan nieuwe Wethouder De Ronde Venen, Marja Becker.

Op woensdag 29 augustus j.l. heeft een delegatie van Alzheimer Nederland, afdeling Westelijk Utrecht, bestaande uit Sonja Nieuwenhuizen, belangenbehartiger en Peter van der Meer, voorzitter, kennis gemaakt met de per 1 mei jl. benoemde Wethouder Marja Becker van de Gemeente De Ronde Venen.

Deze kennismaking was voor de delegatie van afdeling Westelijk Utrecht ook een gelegenheid de voortgang te bespreken van de in september 2017 ondertekende intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. De Wethouder draagt het meerjarenproject dementievriendelijke gemeente een warm hart toe en in de komende raadsperiode zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. De wethouder onderstreept het belang en de ambitie van dit project. Om als gemeente met maatschappelijke partners, waaronder Alzheimer Nederland, ervoor zorg te dragen dat er meer bewustwording komt in De Ronde Venen over de impact van dementie. Om handvatten te bieden hoe om te gaan met mensen met dementie. Om inwoners met dementie en mantelzorgers beter te helpen.   

Aan de Wethouder werd het boekje “Langer meedoen” overhandigd. De inhoud van het boekje bevat tien mooie verhalen van mensen met dementie die langer mee kunnen doen door gemeentelijke projecten verspreid over het land.
Alzheimer Nederland spreekt de waardering uit voor de samenwerking met de gemeente. En spreekt de wens uit dat het boekje inspiratie biedt om de campagne ook de komende jaren onder de aandacht te brengen bij de inwoners van De Ronde Venen en de organisaties die zich bij deze beweging zouden kunnen aansluiten.

Een verslag van een interview tussen Wethouder Marja Becker en RTV Utrecht over dit onderwerp vindt u via deze link: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1814740/

Foto: Ester Hoogkamp

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door