De Ronde Venen wordt dementievriendelijk – u ook?    

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Ook inwoners met dementie. Vorig jaar is het project Dementievriendelijke gemeente gestart. Binnen dit project werkt de gemeente met maatschappelijke partners aan bewustwording over en begrip voor dementie. Onder meer door voorlichting en trainingen, in samenwerking met Alzheimer Nederland. In het najaar kunt u bij een van de bibliotheken in de gemeente zo’n training volgen.Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt een vorm van dementie. Nog veel meer mensen krijgen ermee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook via het werk of op straat. In september 2017 ondertekende gemeente De Ronde Venen de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente, samen met acht maatschappelijke organisaties: Tympaan-De Baat, Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht, de Servicepunten, Bibliotheek AVV, Kwadraad, Zideris, de zorgondernemers, Steun & Toeverlaat en De Nostalgie.
Dit was de start van een meerjarenplan om bewustwording te creëren over dementie en handvatten te bieden om met inwoners van de Ronde Venen met dementie om te gaan. Zo kunn
en we er samen voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Herkennen van dementie is lastig

Zowel in uw privé-omgeving als daarbuiten kunt u in aanraking komen met mensen met dementie. Dat weet u niet altijd en het is aan iemands uiterlijk niet te zien. Maar soms is iemand verward, of vertoont afwijkend gedrag. Die mevrouw bijvoorbeeld, die tevergeefs aan de gesloten deur trekt. Of de meneer die verdwaasd over straat loopt. Hoe u iemand met dementie benadert en aanspreekt kan een belangrijk verschil maken.  

Leer om te gaan met dementie tijdens een training in De Ronde Venen

In het najaar worden bijeenkomsten georganiseerd met als doel in simpele stappen leren dementie te herkennen en contact te maken met mensen met dementie. Alle inwoners van de gemeente zijn welkom op een van deze bijeenkomsten.

Maandag 5 november a.s.
Bibliotheek AVV , Broekzijdselaan 46B, 1391 XL Abcoude - van 19.30 tot 21.30 uur

Woensdag 12 december a.s.
Bibliotheek AVV, Pieter Joostenlaan 24a, 3648XR Wilnis - van 10.00 tot 12.00 uur

Aanmelden: voor één van deze bijeenkomsten kan bij Corry Flantua, Alzheimer Nederland, afdeling Westelijk Utrecht, mail: corryflantua@hotmail.com  of telefonisch bij het Servicepunt op telefoonnummer (0297) 587 600, of via het Steunpunt Mantelzorg op telefoonnummer (0297) 230 280 .

Belangrijk is om in de mail aan te geven met hoeveel personen u komt, de voorletters en achternamen van deelnemers en een telefoonnummer te vermelden. Deelname is gratis

Met een beetje moeite kunnen we veel betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen en voor zover mogelijk een waardig en zinvol leven kunnen leiden.
Teken voor een dementievriendelijk Nederland op: https://samendementievriendelijk.nl/

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door