Samen dementievriendelijk Stichtse vecht

Samen dementievriendelijk in Stichtse Vecht
Op 22 september j.l. is in Buitenplaats Boom en Bos in Breukelen, door een aantal partijen, de intentieverklaring samen dementievriendelijk Stichtse Vecht ondertekend.

De Gemeente Stichtse Vecht, Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht zijn de initiatiefnemers voor deze samenwerking.

Hierbij hebben zich aangesloten:

Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen 
Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
Zorggroep de Vechtstreek
Albert Heijn: Maarssendorp; Maarssenbroek en Breukelen
Netwerk senioren Maarssenbroek
Arkgemeenschap Maarssenbroek
Woonzorgcentrum Merenhoef
Seniorenraad Stichtse Vecht
Zorgcentrum Maria Dommer
Huisartsen Stichtse Vecht
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Apotheek Maarssenbroek

De samenwerking is aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd door de initiatiefnemers.

De Intentie
Het doel is ernaar te streven dat vóór 2020 iedereen in Stichtse Vecht meer weet over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers beter worden ondersteund en geholpen. Met meer oog voor wat mensen met dementie nog wel of niet (meer) kunnen.

Ook willen we mantelzorgers meer waardering en steun geven. Kortom: in 2020 is dementie geen taboe meer en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.

Genoemde partijen gaan een bijdrage leveren aan:
Taboedoorbreking rond dementie.
Kennis en begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Een stem geven aan mensen met dementie.
Deskundigheidsbevordering in het herkennen van de signalen van dementie en in het omgaan met dementie.
Ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige inwoners.
Actieve participatie in de samenleving.

De medewerkers van de deelnemende organisaties krijgen een basistraining omgaan met dementie, georganiseerd door Alzheimer Nederland.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door