Secretaris

voor het afdelingsbestuur (vrijwilliger)

Alzheimer Nederland
Dementie raakt steeds meer mensen. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Jouw Rol
Je gaat aan de slag bij afdeling Westelijk Utrecht. Het bestuur van de afdeling bestaat momenteel uit zeven personen die verantwoordelijk zijn voor het eigen aandachtsgebied, zoals: voorzitter, secretaris, penningmeester, voorlichting, belangenbehartiging, evenementen en pr en communicatie.   
De vrijwilligers binnen de afdeling zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen.
Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting in de regio en organiseren ontmoetingen, via de verschillende Alzheimer Cafés, waar, naast het krijgen van voorlichting, ervaringen gedeeld kunnen worden en gelegenheid is in contact te komen met anderen. 

Regionale afdeling
Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter.
Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur.
Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze voor.
Je draagt zorg voor verslaglegging. 
Je organiseert jaarlijks, samen met de bestuursleden, de invulling van het activiteitenplan.
Als administratieve spin-in-het-web stroomlijn je de informatie die vanuit jouw regio en het
landelijk bureau naar de afdeling komt en vice versa.

Wat mag je van Alzheimer Nederland verwachten?
Je komt terecht in een warme, professionele, organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen. 
Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie.
We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen jouw stem in beleid serieus. 

Dus ben jij iemand die:
•    Een administratieve spin-in-het-web is?
•    Vaardig is met taal én Microsoft Office? 
•    Van nature nauwkeurig?
•    Het leuk vindt met verschillende mensen om te gaan?

Dan komen we graag met je in contact  

Wil je nader met ons kennismaken, ga dan naar onze afdelingswebsite: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/westelijk-utrecht 
Je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Toch liever eerst wat meer informatie over de functie?
Bel of mail dan met Toby Schoonhoven, voorzitter afdeling Westelijk Utrecht, 
mobiel: 06-46121518, mail: t.schoonhoven@alzheimervrijwilligers.nl

 

Deze pagina maakt deel uit van