Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Kom jij ons bestuur versterken?

Je maakt als belangenbehartiger deel uit van het regionale bestuur van waaruit je binnen de regio de gesprekspartner bent van beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken. 

Als je goed op de hoogte bent van de standpunten van Alzheimer Nederland en deze kan uitdragen. De signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk, kan uitvoeren. Actief een podium aan mensen met dementie kunt bieden. Hart hebt voor mensen met dementie en hun naasten en zonder eigen belang kan opkomen voor mensen met dementie. Bereid bent een netwerk op te bouwen. Dan past deze functie bij jou.

Als belangenbehartiger ga je deelnemen aan relevante overleggen in de regio zoals van dementie netwerken, geef je gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners. 
Je gaat participeren in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in de regio

Wil je graag nader met ons kennismaken?
Ga dan naar https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/westelijk-utrecht

Toch liever eerst wat meer informatie, mail of bel dan met:

Toby Schoonhoven,
voorzitter Bestuur afdeling Westelijk Utrecht
mail: [email protected]
mobiel: 06-46121518