Zin in zingeving, een bijeenkomst waarin aandacht voor levensvragen centraal staat

Op deze avond is de gastspreker Jeanet Blaakmeer, geestelijk verzorger bij de Rijnhoven in Harmelen.

Voor je naaste met dementie en voor jou als mantelzorger komt de zin van het bestaan onder druk te staan als er door de ziekte zekerheden wegvallen. Hoe ga je daar samen mee om? Waar en bij wie of wat vind je houvast als dementie je treft?
Het omgaan met ervaringen bij verlies van gezondheid en van het levensdoel kan zich op vele manieren uiten.
We staan stil bij de grote, vaak verborgen, vragen van het leven die alles met zingeving te maken hebben, zoals: wie ben ik; wat beteken ik nu; waarom overkomt mij dit; wie doet mij dit aan?

Tijdens deze avond krijg je handvatten over hoe je deze levensvragen kunt herkennen en er over in gesprek kunt gaan. Taal en verbeelding spelen daarbij een grote rol.
Steeds staat voorop dat we de mens met dementie bevestigen in diens eigenheid en tot zijn/haar recht  laten komen.

Het kennen van het levensverhaal is daarbij onmisbaar.
Daarin zoeken we naar aanknopingspunten die moed en vreugde kunnen geven.
Er is aandacht voor het maken van een levensboek, voor de seizoenen van het leven, het omgaan met symboliek, rituelen en muziek.

Jeanet Blaakmeer geeft praktische tips en verkent samen met aanwezigen de materialen die het contact rondom zingeving kunnen stimuleren.

Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met de aanwezige zorg- en welzijnsprofessionals.

 

Informatie: Nel Niessen:
Email: wutrecht@alzheimer-nederland.nl

 

 

Deze activiteit maakt deel uit van