Samenvatting

Zorgbelasting van mantelzorgers

 • 50% van de mantelzorgers zorgt dag en nacht of dagelijks voor de naaste (landelijk 52%).
 • 58% voelt zich sterk belast (tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast) (landelijk 53%).
 • 56% voelt zich zwaarder belast sinds de coronacrisis (landelijk 61%).

Sociale leven van mantelzorgers

 • 37% van de mantelzorgers heeft minder sociale contacten dan voorheen (landelijk 38%). Bij 27%is de kwaliteit van de sociale contacten verslechterd (landelijk 23%).
 • 17% voelt zich eenzaam (landelijk 12% en in de algemene Nederlandse bevolking 9%).
 • Bij 53% komt de zorg vooral op hen neer (landelijk 48%).
 • 80% zegt dat de directe omgeving meestal hulp biedt wanneer zij daar om vragen (landelijk 81%).
 • 32% krijgt ongevraagd hulp vanuit hun sociale omgeving (landelijk 35%).
 • 72% geeft aan dat hun directe omgeving voldoende begrip toont voor de situatie van hun naaste (landelijk 80%).

Professionele ondersteuning en zorg

 • Meest gebruikte vormen van professionele ondersteuning en zorg binnen uw regio:
  1. Casemanagement dementie (84%)
  2. Informatie en voorlichting (51%)
  3. Hulp bij het huishouden (49%)
 • Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning en zorg om het thuis vol te kunnen houden:
  1. Casemanagement dementie (63%)
  2. Hulp bij het huishouden (51%)
  3. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (29%)
 • 63% van de mantelzorgers voelde zich redelijk tot erg ondersteund (landelijk 72%).
 • 29% voelt zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten door organisaties die de mantelzorger en/of diens naaste ondersteuning en zorg bieden (landelijk 19%).

Diagnose en zorgplanning

 • 67% van de mantelzorgers van een naaste bij wie de diagnose dementie gesteld is, vindt dat dit op tijd is gebeurd (landelijk 65%).
 • 68% voelde zich voorbereid op gedragsveranderingen bij hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 59%).
 • 53% voelde zich voorbereid op de (toekomstige) verhuizing van de naaste naar een zorginstelling (landelijk 50%).
 • 57% voelde zich voorbereid op mogelijke gezondheidsproblemen van hun naaste in latere stadia van de dementie (landelijk 55%).
 • 47% voelde zich voorbereid op het overlijden van de naaste (landelijk 46%).

Waardering voor ondersteuning en zorg

Mantelzorgers waarderen het totale aanbod aan ondersteuning en zorg met gemiddeld een 6,9 (landelijk 7,2 op basis van ongecorrigeerde data).

Waardering casemanager dementie

 • 92% van de mantelzorgers van een thuiswonende naaste, geeft aan dat zij begeleiding krijgen van een casemanager (landelijk 89%).
 • 42% is niet gewezen op hun recht op een casemanager (landelijk 29%).
 • De huisarts neemt in 20% van de gevallen het initiatief om casemanagement te starten (landelijk 35%), de mantelzorger zelf in 20% van de gevallen (landelijk 25%).
 • 78% van de mantelzorgers zouden de casemanager aanbevelen (landelijk 82%).
 • 80% gaf aan afgelopen jaar één vaste casemanager te hebben gehad (landelijk 82%).

Waardering zorginstelling

Helaas is in deze regio de respons op dit onderdeel niet hoog genoeg om de resultaten te kunnen weergeven. 

Achtergrond van de mantelzorgers

 • 67% is vrouw (landelijk 68%), 33% is man (landelijk 32%).
 • 50% is jonger dan 65 jaar (landelijk 53%), 48% is tussen de 65 en 84 jaar (landelijk 45%) en 2% is 85 jaar of ouder (landelijk 2%).
 • 25% heeft een alleenwonende naaste (landelijk 26%), van 57% woont de naaste samen met henzelf of iemand anders (landelijk 54%), 18% heeft een naaste die in een zorginstelling woont (landelijk 21%).
Deze pagina maakt deel uit van