Dementievriendelijk in je buurt (gemeente Sluis)

Nog niet zo lang geleden kwam een jongen van 11 in de krant met het verhaal over zijn tweewekelijkse bezoekjes aan Cor, een verpleeghuisbewoner. Marijn, zo heette de jongen, en Cor konden het goed met elkaar vinden, hadden allebei een goed gevoel bij de bezoekjes én ze hadden een gemeenschappelijke
interesse: voetbal ! Later kwam nog een vervolg op dit mooie voorbeeld; ze woonden samen een wedstrijd bij van hun favoriete voetbalclub.

Dit voorbeeld laat zien dat eenvoudige dingen van grote betekenis kunnen zijn. Eenvoud is ook aan de orde als je stappen wil zetten naar een dementievriendelijke samenleving. Voor wie de training ‘GOED omgaan met dementie’ al gevolgd heeft, kan dit beamen. We reiken een heel eenvoudige methode aan om op een goeie manier mensen nabij te zijn in een situatie waarin ze het even niet meer weten door de ziekte waarmee ze te maken hebben, en dat in je eigen dorp, je eigen straat, je eigen buurt. Op de foto zien we de deelnemers die aan deze training op initiatief van de dorpsraden Groede en Schoondijke plaatsvond op 5 februari 2020.

Tevreden over de mooie stappen die gezet zijn in 2019, zijn we vol goeie voornemens aan het nieuwe jaar begonnen. We blijven ons, samen met jullie, inzetten voor een dementievriendelijke gemeenschap, voor een samenleving waar ruimte is voor kwetsbaarheid, in elke kern, in elke buurt, een samenleving waar mensen vooral gezien worden als mens en waar mantelzorgers ervaren dat ze er niet alleen voor staan.

Elke woensdag- en vrijdagochtend zijn we aanwezig in de warme ontmoetingsruimte van JOTA.  Een luisterend oor, een gezellige babbel, er zomaar even tussenuit en een kopje koffie drinken, alleen of in gezelschap,….het kan allemaal. Weet dat je welkom bent en op alle begrip en steun kunt rekenen.

Tijdens de ontmoetingsmomenten kun je activiteitenmateriaal, een boek of tijdschrift met betrekking tot dementie bij ons lenen. Dit kan naasten van personen met dementie helpen om meer inzicht te krijgen in het ziekteproces en hoe hiermee om te gaan. Tevens willen we de kennis en de bewustwording
bij de bevolking vergroten en hiermee het bestaande taboe rond dementie doorbreken. Met name voor die bewustwording hebben we het plan om dit jaar een eigen magazine samen te stellen waarin een aantal actuele thema’s en projecten aan bod komen. Met behulp van dit magazine willen we mensen met dementie een stem geven in de maatschappij en een cultuurverandering op gang brengen.

Gezien de specifieke geografie van de gemeente, gevormd door 17 unieke kleine kernen, willen we, naast onze centrale ontmoetingsplaats in Oostburg, ontmoetingen organiseren in de diverse kernen. Op die manier hopen we de eigenheid van de kernen en de specifieke vragen en behoeften van de inwoners die met de ziekte dementie te maken hebben, beter te leren kennen. 

De bijeenkomsten van het Alzheimercafé worden goed bezocht en zijn een vast onderdeel van ons aanbod geworden. We hebben ondertussen afspraken met een paar goede sprekers voor de komende bijeenkomsten. De maandelijkse mantelzorgavonden bieden de kans om met lotgenoten in contact te komen en je verhaal met hen te delen. Er is ook ruimte om een inhoudelijk thema aan bod te laten komen. Zo zal, op vraag van enkele deelnemers, een keer toelichting gegeven worden over de nieuwe wet Zorg en dwang.

Op verzoek van dorpsraden, verenigingen, supermarkten….verzorgen we verder de trainingen GOED omgaan met dementie voor vrijwilligers, commerciële en niet commerciële organisaties en voor mensen die van nabij met dementie te maken hebben. Dit jaar starten we ook met een aanbod van informatie op maat voor kinderen en jongeren; tevens verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking met de scholen uit onze gemeente.

Voldoende uitdagingen dus voor het komende jaar. Heb je interesse in ons aanbod, aarzel niet om contact met ons op te nemen of gewoon even langs te komen tijdens de ontmoetingsmomenten bij JOTA. Heb je ruimte en interesse om iets te betekenen in dit burgerinitiatief ? Heel graag komen wij in contact
met mensen die zich samen met ons willen inzetten om de genoemde activiteiten uit te voeren. Een uurtje van je tijd, een klein gebaar, het kan écht het verschil maken !

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door