Rechtspositie bij dementie

Spreker: notaris Sarneel

Bij dementie worden patiënten kwetsbaar in het regelen en regisseren van hun persoonlijk leven.

Dit brengt risico’s en onzekerheden met zich mee. Naast de persoonlijke emotionele steun in dit proces is er een zakelijke en juridische kant die steun en bescherming biedt. Levenstestament, Bewind voering, Mentorschap, Curatele worden aan u uitgelegd deze avond.

Deze activiteit maakt deel uit van