Thema: (mede)zeggenschap van cliënten (gastpreker is mevr. Hélène de Zeeuw)

Maandag 7 december 2020 | thema: (mede)zeggenschap van cliënten

De gastpreker is mevr. Hélène de Zeeuw, cliëntvertrouwenspersoon van het LSR. Het LSR zet zich in voor de (mede)zeggenschap van cliënten en kwaliteit van de zorg. Het doel is om mensen met een beperking en mensen die gebruikmaken van hulp-, zorg- en/of dienstverlenende organisaties, zeggenschap te geven over aspecten van hun leven. Het gaat daarbij o.a. om zorg en ondersteuning, wonen, vrije tijd, werk en andere vormen van dagbesteding.

Inschrijven

Wegens de coronamaatregelen zijn er minder plaatsen beschikbaar. Wilt u a.u.b. vooraf laten weten of, en op welke dagen, u aanwezig wilt zijn? Dan reserveren we één of meerdere plaats(en) voor u. Aanmelden is mogelijk per e-mail via info@aan-z.eu of telefonisch via 0115-56 30 15. Alvast bedankt voor uw medewerking. We hopen u binnenkort weer te zien!

Meer informatie

Alzheimer Nederland biedt op hun website interessante brochures over dementie: www.alzheimer-nederland.nl/informatie-brochure

Deze activiteit maakt deel uit van