14.01.2019 Alzheimer Café De Heuvelrug in Leersum

14_01_2019ACLeersum_2.gif

Op maandagmiddag 14 januari was Rob Overtoom van Quazijn uitgenodigd om een lezing te houden over "Hoe om te gaan met onbegrepen gedrag".

Het werd een levendig gebeuren over het benaderen van mensen die lijden aan dementie, waarbij het accent ligt op begrijpen wat er in de innerlijke wereld van de dementerende mens gaande is en hoe daarop in te spelen. Een heldere presentatie, leerzaam, helend en een steun in de rug.  

Enkele kernpunten uit zijn betoog:

  • Iemand met dementie kan niet meer schakelen, hij/zij zal op een andere manier moeten worden benaderd. Het doel is: rustig houden.
  • Bij dementie vindt ontgeesting plaats, het zelfrespect neemt af, maar het gevoel komt nog steeds binnen. Schakel over op beleving, de patient voelt duidelijk of je meent wat je zegt/vraagt. Muziek helpt hierbij.
  • Iemand met dementie voelt de ziekte aankomen en kan daar heel verschillend op reageren. De orientatie wordt minder (tijd - plaats - persoon).
  • Indrukwekkende herinneringen blijven langer in het geheugen hangen, veelal veroorzaakt door angst en boosheid.

Enkele technieken, vaardigheden in communicatie:

  • Benoemen is woorden zoeken bij het gedrag van de ander.
  • Wat is het ergste voor jou?
  • Geen oordeel vellen of te snel reageren.
  • Over feiten krijg je ruzie, over beleving niet.
  • Stel open, onderzoekende vragen.
  • Herhaal de vraag. In herhaling zit acceptatie.

Ron ging op charmante en indringende wijze in op de vele reacties vanuit de bezoekers. Gezien de ruime en enthousiaste opkomst (weer 28 bezoekers) mogen we concluderen dat het gepreksthema zeer onder ons leeft en dat het Alzheimer Café in Leersum een vaste plaats op de Heuvelrug heeft verworven.
 

Deze pagina maakt deel uit van