21.09.2019 Wereld Alzheimer Dag in Zeist

Omdat het op 21.09.2019 Wereld Alzheimer Dag is wordt op dinsdagavond 17 september in het Alzheimer Café een bijzondere voorstelling georganiseerd.

Over Wereld Alzheimer Dag...
Internationaal wordt, op of rond deze dag, aandacht gevraagd voor de ziekte dementie. Deze dag wordt sinds 1994 gevierd. 
 

Ervarea presenteert de theatervoorstelling 'De dementie van Jet en Harrie'.

In de voorstelling van Jet en Harrie volgen we het dementie proces van Jet, maar ook van haar mantelzorger en partner Harrie. Theaterscenes worden afgewisseld met stukjes kennisoverdracht over het dementieproces en hoe je het contact met mensen met dementie kan verbeteren. 

Lees de aankondiging in de Nieuwsbode

Aanvang

Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
Napraten is mogelijk in het naastgelegen café.

Locatie

De Looborch, zaal 't Onderonsje, Woudenbergseweg 42, 3701 BC Zeist.

Informatie

Sep van den Boom, Alzheimer Nederland afdeling Zeist e.o., telefoon: 06 41601609,
e-mail s.vandenboom@alzheimervrijwilligers.nl.

Deze pagina maakt deel uit van