Afscheid van twee bestuursleden op 4 november 2022

Door Corona was het tijdelijk niet mogelijk officieel afscheid te nemen van twee afgezwaaide bestuursleden. Dat hebben we na onze heidag op 4 november jl. wel kunnen doen. 


Sep van den Boom

Sep is een gedreven belangenbehartiger geweest in Zeist en heeft naast de professionalisering van het Alzheimer Café Zeist (gestart september 2017) ook veel aan lokale voorlichting gedaan. Sep wilde zich oorspronkelijk beschikbaar stellen om voorzitter te worden van onze regionale afdeling maar werd door zijn gezondheid gedwongen andere keuzes te maken. Hoewel Sep nu geen bestuurslid meer is blijft hij zich gelukkig wel als vrijwilliger inzetten voor het Alzheimer Café Zeist.

Sep kreeg een dankwoord voor zijn inzet van voorzitter Bob Kniese en ontving het beeldje van Alzheimer Nederland. 

Alida Melkert-Oosting

Alida is vanaf 1990 als secretaris actief geweest voor de afdeling Zeist e.o. Ze heeft zich zo ongeveer 30 jaar enthousiast in diverse disciplines ingezet om het taboe rond dementie te doorbreken en de ziekte dementie bespreekbaar te maken. 

Alida heeft jarenlang nauwkeurig algemene informatie verstrekt, mensen met vragen doorverwezen, diverse koffieochtenden georganiseerd, 4 Alzheimer Cafés opgezet, is actief geweest met de Dementiemonitor en is nog steeds elk jaar actief op Wereld Alzheimer Dag. 

Voor al die inzet en werkzaamheden die ze belangeloos heeft verricht voor afdeling Zeist en Omstreken ontving Alida op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 (tijdens het 25-jarig afdelingsjubileum) uit handen van destijds waarnemend burgemeester van Bunnik, Roland van Schelven, een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 2008 is Alida ook de coördinator van het Alzheimer Café De Bilt en behartigt daarvoor ook de PR. 

Na lovende woorden van de voorzitter (die de eerste stappen in het bestuur van haar geleerd heeft) ontving Alida uit handen van Josephine Lambregts (oud Regio coördinator) het beeldje namens Alzheimer Nederland.

De ceremonie werd afgesloten met een informatieve rondwandeling door Utrecht onder leiding van Sep van den Boom.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door