Alzheimer Café De Bilt bestaat 10 jaar!

Het is 10 jaar geleden dat in De Koperwiek in De Bilt het eerste Alzheimer Café werd georganiseerd. Het Café wordt gerund door een vast team enthousiaste en betrokken vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn al actief vanaf de oprichting.

Het Alzheimer Café wordt maandelijks georganiseerd (in principe elke 2e dinsdagavond van de maand). We werken met een vast programma, waarbij we altijd een gastspreker uitnodigen. We ontvangen alle mensen die geïnteresseerd zijn, mensen met dementie (welke vorm en in welk stadium dan ook) mantelzorgers, familie, bekenden en professionals die meer willen horen van het thema van die avond.

Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers verwelkomen alle bezoekers terwijl op de achtergrond het pianospel van de heer Bierma klinkt. Na een kopje koffie starten we de avond onder begeleiding van 1 de 3 gastvrouwen. De thema’s zijn zeer afwisselend. In de pauze en ook na afloop is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook wordt door Alzheimer Nederland informatie beschikbaar gesteld. De meeste bezoekers keren regelmatig terug en dat schept ook een band. De mantelzorger die veelal vragen heeft kan ook hier terecht.

Een greep uit de thema’s die de afgelopen jaren o.a. zijn behandeld

Dementie en rechtsbescherming, juridische zaken, de rol van de huisarts, het verschil tussen gewone geheugenachteruitgang en dementie, de verschillende vormen van dementie, gedragsveranderingen bij dementie, ergotherapie, muziektherapie en het belang van bewegen, medicatie bij Alzheimer en dementie, dementie en zingeving, geheugenpoli en diagnosestelling, een levenswaardig einde, euthanasie bij dementie, de rol van de Gemeente/ W.M.O., de Dementie winkel

Welke sprekers (welke expertises) werden zoal uitgenodigd?

Een Geriater, een neuroloog, een sociaal geriater, een huisarts, een psycholoog, ergotherapeut, muziektherapeut, fysiotherapeut, een notaris, diverse medewerkers van Alzheimer Nederland, medewerkers van de Gemeente, een casemanager, een praktijkondersteuner, een medewerker van de dagsociëteit

Het nieuwe seizoen begint

Op 10 september starten we met de 1e avond van het nieuwe seizoen. We maken er een muzikaal feestje van om te vieren dat we 10 jaar bestaan. Voor de maanden oktober t/m juni 2020 hebben we weer interessante thema’s die we graag met de bezoekers van het Alzheimer Café  willen delen.

U bent van harte welkom op elke 2e dinsdagavond van de maand

Tijd: 19.30-21.30 uur.
Locatie: de Koperwiek.
Koperwieklaan 3, 3722 CB Bilthoven.

Inlichtingen

Voor meer informatie over dit Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Alida Melkert, telefoonnummer 030 656297.

Deze pagina maakt deel uit van