Begeleiding en zorg op maat

Dementie Netwerk De Bilt heeft als doel de zorg rond mensen met dementie effectiever op te zetten waardoor mensen met dementie, samen met hun mantelzorgers, langer thuis kunnen blijven wonen. Met begeleiding en zorg op maat voor henzelf en hun mantelzorger(s).

Passende en kwalitatief goede zorg in alle fasen van dementie

Daarnaast wil het Netwerk passende en kwalitatief goede zorg bieden in alle fasen van dementie. De netwerkpartners stellen zich verantwoordelijk voor de sturing, uitvoering en borging van het netwerk. Partijen zijn ieder verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg en begeleiding binnen het netwerk. Partijen zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie en afstemming van de acties op het gebied van dementie/geriatrie tussen de netwerkpartners.

Ontmoetingcentra

Begeleiding

Thuiszorg

Wonen

 

 

Contact

Voor vragen over Dementie Netwerk De Bilt kunt u contact opnemen met de netwerk coördinator Esther Otten, emailadres Esther.Otten@kingarthurgroep.nl.

 

Deze pagina maakt deel uit van