Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Opening en welkom

Voorzitter Jaap van Doorne opende als eerste gastspreker het symposium en vertelde wat de regionale afdeling zoal doet binnen de regio Zeist e.o.. In 25 jaar hebben we veel bereikt.

Jaap vertelde dat de afdeling Zeist het begrip 'dementievriendelijk' heeft geïntroduceerd en heeft uitgewerkt hoe je een gemeente 'dementievriendelijk' kunt maken.

25-Jarigjubileum poster

Hoe het begon

Het begon allemaal eind 1990 met een initiatiefgroep die bekeek of behoefte was aan een regionale vereniging die zorg kon dragen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Namen uit die tijd: Bieb van de Waard, Ria van Leeuwen, Jan Burger, Gusti Smulders en Magda Deen. Er werden vanaf het begin open informatiebijeenkomsten gehouden. Flinke opkomsten met 45 tot 80 personen. Er werden koffieochtenden georganiseerd. Daar werd hulp geboden aan (en vragen beantwoord van) mensen met dementie en hun mantelzorgers. Je zou kunnen zeggen een soort voorloper van het Alzheimer Café.

De initiatiefgroep werd omgesmeed tot een vereniging: de Alzheimer Vereniging Zeist en Omstreken. Dat was op 5 juli 1993, dus 25 jaar geleden. Alida Melkert, nog steeds onze secretaris, was mede initiatiefnemer. Zij is al 25 jaar actief binnen onze afdeling. De vereniging met 160 leden werd in het jaar 2000 opgeheven en gaat sinds die tijd verder als Alzheimer Nederland, Afdeling Zeist en Omstreken, als onderdeel van de landelijke stichting Alzheimer Nederland. 

De eerste activiteiten die door de vereniging en later door de afdeling Zeist e.o. werden opgepakt

Een bezoekdienst
In 1995 werd een bezoekdienst ingesteld die in 1999 werd overgedragen aan de stichting MeanderOmnium.

Het eerste Alzheimer Café
In 2001 kwam het eerste Alzheimer Café tot stand, Alzheimer Café Heuvelrug. Er volgden meer Alzheimer Cafés: in De Bilt, Bunnik, Zeist en recent ook in Wijk bij Duurstede. Deze Cafés zijn ware steunpunten in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Coördinatoren runnen de Cafés. Vanaf 2005 werd ketenzorg dementie ingesteld. In een plaats, bijvoorbeeld Zeist, worden allen bijeengebracht die iets te maken hebben met de zorg rond mensen met dementie. Van huisarts tot casemanager of gemeentelijke instanties tot zorgverzekeraars enz. Met elkaar ontwerpen zij zorgsystemen en coördineren zij de zorg. De belangenbehartigers van de afdeling hebben een actieve rol in deze ketens.

Dementievriendelijk worden
Een ander mooi initiatief is het 'dementievriendelijk' maken van onze regio. Het begon, na een aanloopperiode, met de training van het personeel van AH te Doorn. Zij leerden het herkennen van en omgaan met mensen met dementie. Er volgde een testfase. Vervolgens werd een certificaat uitgereikt in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. Een prachtig resultaat en een mooie start van activiteiten om onze regio dementievriendelijk te maken. Daarna volgden: de gemeente Wijk bij Duurstede, leerlingen ROC scholen, een Regio Bank in Wijk bij Duurstede, een bakkerij in Zeist enz. De gemeente Bunnik staat nu in de wachtrij.

25-Jarigjubileum

Andere activiteiten
Ondersteuning bieden aan partners, kinderen, familieleden en verzorgers van mensen met dementie via:
▸Informatie geven: folders en brochures.
▸Luisteren naar hun verhaal via bijvoorbeeld de telefoon.
▸De weg wijzen naar hulpinstanties.
▸Het geven van algemene voorlichting op verzoek.
▸Verzorgen van publiciteit en voorlichting.
▸Gastlessen op school.
▸Het publiceren en communiceren van regioactiviteiten, Alzheimer Cafés, Wereld Alzheimer Dag en andere relevante informatie via de Alzheimer
website en onze social media kanalen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Roland van Schelven, waarnemend burgemeester gemeente Bunnik, verraste Alida Melkert-Oosting uit Bunnik tijdens het symposium "SamenLeven met dementie" met een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Alida is secretaris van de afdeling Zeist en Omstreken.  

We willen graag dat alle gemeenten binnen onze regio dementievriendelijk worden, evenals bedrijven, organisaties en individuen. Jaap van Doorne

Gastsprekers

25-Jarigjubileum

Speerpunten voor de toekomst

Het borgen van casemanagement. Ondanks de gewijzigde financiering van het casemanagement moeten we zorgen dat het mooi overeind blijft. Casemanagers zijn essentieel bij het begeleiden van mensen met dementie en hun naasten. Jaap van Doorne en Julie Meerveld pleiten voor meer inzet van reeds bewezen interventies bij dementie om zo tot een nog betere dementievriendelijke omgeving te komen.

Trots op het werk dat al die vrijwilligers verzetten

Julie Meerveld (gast op het symposium) is ontzettend trots op al het werk dat al die vrijwilligers verzetten. We gaan voor het gebruik van nuttige hulp voor alle mensen. Mensen met dementie zelf doen steeds meer mee. Ze noemt ook ‘het Bruna effect’, dat het onderwerp dementie in de top tien boeken staat. Het onderwerp leeft onder de mensen.