Film “Mevrouw Bogers, de door Alzheimer verkleurde laatste jaren”. Deel 1

Datum; 12 juni 2018

Thema: De film “Mevrouw Bogers, de door Alzheimer verkleurde laatste jaren”. Deel 1. 

Korte toelichting op het thema: Hoe ervaart de scherpzinnige, alleenwonende en humoristische mevrouw Bogers haar ziekte.

Tijd: Inloop vanaf 14.00 uur. Het programma start om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

Locatie: Fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, 3958 KA Amerongen.

Informatie: Mevrouw Reinie Brouwer, OC Amerongen, 0343-451673.

Deze activiteit maakt deel uit van