Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Over Love, Loss and Laughter

De Amerikaanse fotografe Cathy Greenblat heeft een fototentoonstelling samengesteld met portretten van mensen met dementie en hun omgeving. Deze tentoonstelling gaat de hele wereld over en doet in september ook De Bilt, Zeist en omgeving aan.

Op verschillende locaties zijn een of meer foto’s te zien die een kijkje geven hoe het is om te leven met dementie, als persoon met dementie of als je partner, ouder of vriend of kennis dementie heeft. De tentoonstelling is georganiseerd door collega’s van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken.

Cathy wil met deze tentoonstelling een bijdrage levert aan een beter begrip van mensen die leven met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie en hoe zij beter begrepen en verzorgd kunnen worden.

Beter begrip voor mensen met dementie

Bekijk de 4 minuten durende BBC-video, gemaakt van een interview door Paul Kerley, waarin Cathy Greenblat de aard van het project Love, Loss and Laughter uitlegt terwijl het zich ontwikkelde.