Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Schakel altijd eerst de huisarts in

Er zijn veel huisartsen die een euthanasietraject niet willen doorlopen met hun patiënt en dan kun je contact opnemen met het Expertisecentrum.

Bij het Expertisecentrum krijgt men veel te maken met patiënten die net de diagnose Alzheimer hebben gekregen en al een voorzorgsmelding maken. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt een moeder heeft gehad die in een  verpleeghuis heeft gewoond, en de patiënt dat zelf absoluut niet wil.

Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de euthanasiewens terwijl die nog niet actueel is. Ze gaan twee keer op bezoek en maken daarna een vangnet. Dit om ervoor te zorgen dat iemand niet de grens van de wilsonbekwaamheid overschrijdt. Dat is belangrijk omdat de wet een aantal voorwaarden stelt voordat euthanasie mag worden verleend.

Zo dient de patiënt zelf een vrijwillig en weloverwogen verzoek tot euthanasie te doen en moet er sprake zijn van ondraaglijk lijden. Wanneer een patient wilsonbekwaam wordt maakt dat het verlenen van euthanasie voor artsen heel ingewikkeld. Willeke vertelde over de waarde van een wilsverklaring en een euthanasieverklaring.