Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wereld Alzheimer Dag 2023
Ter ere van deze dag organiseren wij in onze regio verschillende activiteiten op verschillende locaties. Het thema dit jaar is 'Samen aan tafel'. 

Dansant bewegen in Zeist, deelnemers gezocht voor onderzoek
Wij vragen u gedurende een periode van negen maanden deel te nemen aan de Switch2move ‘Dansant bewegen’ sessies en daarnaast de Switch thuis te gebruiken.

In Memoriam Jaap van Doorne
Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat Jaap van Doorne, oud-voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zeist e.o., op woensdag 24 mei is overleden. 

De Onvergetelijke Kookclub Zeist bestaat een jaar
Op donderdag 5 mei 2022 vond de eerste Onvergetelijke Kookclub Zeist plaats in het wijkservicepunt en gezondheidscentrum Binnenbos in Zeist. 

Aangepast sporten in Zeist
Als aanpassing voor bijvoorbeeld begeleiding bij mensen met dementie nodig is, wordt daarvoor een oplossing gezocht. Alzheimer Nederland is partner van het sport en preventie akkoord. 

Slotbijeenkomst ADMD, gemeenten aan de slag voor mensen met dementie
Wat zijn de projectresultaten en ervaringen van de 23 gemeenten die hebben meegedaan aan het ZonMw-programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' (ADMD)?

Resultaten dementiemonitor 2022 regio Zeist
Hoe gaat het met mantelzorgers van mensen met dementie in regio Zeist en omstreken? Wat valt op in positieve of negatieve zin? Hoe doet de regio Zeist en omstreken het in vergelijking met het landelijk totaal? De antwoorden op deze vragen vindt u in de samenvatting en uitgebreider in het rapport.

Een Geheugenpunt in elke bibliotheek in regio Zeist en omstreken
Wanneer u een van de bibliotheken in de regio van Alzheimer Zeist e.o. bezoekt is de kans groot dat u tegen een Geheugenpunt van Alzheimer Nederland aan loopt.

Eerste Onvergetelijke Kookclub in Doorn
Iedereen met dementie kan met een mantelzorger of andere naaste deelnemen aan deze leuke activiteit. Elke eerste dinsdag van de maand in Doorn.

Onvergetelijke Kookclub Zeist op Slotstad rtv, Zeist Actueel
Aflevering 121 nog een keer terugzien? Vanaf 05.47 vertelt Els Vriens (belangenbehartiger Alzheimer Nederland, Afdeling Zeist en omstreken) over de Onvergetelijke Kookclub Zeist.

Afscheid van twee bestuursleden
Door Corona was het tijdelijk niet mogelijk officieel afscheid te nemen van twee afgezwaaide bestuursleden (Sep van den Boom en Alida Melkert-Oosting). Dat konden we na onze heidag op 4 november 2022 wel doen.

Wereld Alzheimer Dag 2022 in Zeist en omstreken
Ter ere van deze dag organiseren wij in onze regio een dementieweek met verschillende activiteiten op verschillende locaties. Wij bieden u het programma 'Samen op pad' aan. 

We werken aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

In memoriam Marc Wortmann
We zijn dit jaar erg geschrokken van het plotselinge overlijden van Marc Wortmann op maandag 15 augustus 2022. Tijdens werkzaamheden, in het harnas, te jong. Marc was een gedreven persoonlijkheid, zeer betrokken bij mens en maatschappij en timmerde aan de weg.

Begin 2022 is het leefstijlonderzoek FINGER-NL gestart  
Professor Wiesje van der Flier en professor Erik Scherder vertellen hierover in Tijd voor MAX. Dit leefstijlonderzoek is een heel belangrijk onderzoek waarbij op de voorgrond staat hoe we zelf voor onze hersenen en onze gezondheid kunnen zorgen.

Ook met dementie tennissen bij tennisvereniging Griffensteyn in Zeist
In samenwerking met Stichting Naburen biedt Tennisvereniging Griffensteyn aan mensen met dementie (zij hoeven geen lid te zijn van de tennisvereniging) de mogelijkheid om mee te doen met tennissen. 

Jubileum Alzheimer Café De Bilt
Dat vieren we op het Alzheimer Café in De Bilt op 10 mei 2022 met een hapje en een drankje. Speciale gast is Christa Reinhoudt (van Restaurant Misverstand, tv-programma najaar 2021).

Eerste Onvergetelijke Kookclub in Zeist
Iedereen met dementie kan deelnemen aan deze leuke activiteit. Heb je zin om samen met je naaste mee te doen met de kookclub? Dat kan! We nodigen jullie van harte uit om je aan te melden.

Afdeling Zeist van Alzheimer Nederland tekent sport- en preventieakkoord Zeist
Samen één missie, een gezond en sportief Zeist. Dat is waar het sport- en preventieakkoord in Zeist voor staat. Afdeling Zeist ondertekende op woensdag 9 maart 2022 daarom het sport- en preventieakkoord van harte, is trots op dit initiatief en denkt graag mee om het sportaanbod uit te breiden.

Talentproject voor mensen met (beginnende) geheugenklachten
Het Talentproject koppelt vrijwilligers met dementie aan bedrijven, organisaties of verenigingen. Heeft u dementie en wilt u graag actief blijven? Wilt u iets doen waar u plezier in heeft? Wilt u uw talenten en capaciteiten inzetten bij een bedrijf, organisatie of vereniging? Dan kunt u via het Talentproject aan de slag!

Stichting Naburen biedt activiteiten voor mensen met dementie
Deelnemers met dementie, vrijwilligers en medewerkers vormen met elkaar Naburen. We trekken gedurende de dag met elkaar op, zonder daarbij (onnodig) de focus te leggen op de dementie. Met elkaar ondernemen we activiteiten die van waarde zijn voor de omgeving. Zo maken we met elkaar het verschil!.

Wereld Alzheimer Dag 2021
In onze regio organiseren we veel activiteiten om deze bijzondere dag onder de aandacht te brengen. Wij bieden u het programma 'Dementie anders bekeken' aan.

Dementievriendelijk in Zeist en omstreken
Waarom 'Samen dementievriendelijk'? In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar ruim 500.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving.

25-Jarig jublieum Afdeling Zeist van Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland, afdeling Zeist en Omstreken organiseerde ter ere van haar 25-jarig jubileum op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 een feestelijk symposium 'SamenLeven met dementie' in Hotel Theater Figi. Voor deze middag was ook een aantal gastsprekers uitgenodigd.