Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Missie: praat erover! 

De boodschap is duidelijk: praat erover. We weten allemaal dat aan het leven van ieder van ons een keer een einde komt, maar we praten er niet graag over. Dat hoeft ook niet vaak en met iedereen, maar het is wel goed erover na te denken en het te bespreken met dierbaren en bijvoorbeeld je huisarts. Hoe kijk je ernaar, wat zijn je wensen, je angsten, wat wil je absoluut wel en wat absoluut niet? 

Palliatieve zorg

We hebben het over wat palliatieve zorg eigenlijk is, over de belangrijke rol van de mantelzorgers en over de specifieke situatie voor mensen met dementie. Corrie vult aan vanuit haar praktijkervaringen. We gaan met elkaar in gesprek, hebben het over dilemma’s en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van bijvoorbeeld het toepassen van euthanasie. Nog meer dan voor mensen die wilsbekwaam zijn geldt voor mensen met dementie dat je wensen tijdig, herhaaldelijk en vooral ook specifiek moet vastleggen en bespreken met je huisarts voor het geval je in een situatie komt waarin je het zelf niet meer goed kunt aangeven. 

Hoewel het nu heel makkelijk klinkt dat het belangrijk is om in gesprek te gaan, weten we ook dat het gesprek over de dood niet altijd makkelijk te voeren is. Robin tipt hiervoor het boekje: ‘Ik weet niet wat ik zeggen moet’. 

We eindigen met een mooi gedicht van Toon Hermans

N Beetje’ 
Sterven doe je niet ineens,
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
Je zegt ik ben wat moe,
Maar op een keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe