Over dementie en rechtsbescherming, Alzheimer Café Zeist 18.06.2019.

Als je partner of je vader of moeder te maken krijgt met dementie is het goed om na te denken over wat er allemaal moet worden geregeld.

Dit is van belang omdat de kans groot is dat de persoon met dementie op korte of langere termijn wilsonbekwaam wordt.

Het is goed om binnen de familie af te spreken wie de mentor, de bewindvoerder of de curator wordt. Zeker als alles nog in goed overleg met de betreffende persoon kan worden besproken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiele zaken en of er moet worden vastgelegd of er wel of niet moet worden gereanimeerd. 

Dit alles kan in een levenstestament worden beschreven dat eventueel ook bij een notaris kan worden vastgelegd. 

Deze pagina maakt deel uit van