Rechtsbescherming bij dementie.

Woonzorgcentrum Bunninchem
Burgemeester van de Weijerstraat 26
3981 EJ Bunnik
Nederland

Datum: 8 februari 2018

De gastspreker deze avond is: mevrouw Mia Schrik, jurist Alzheimer Nederland.

Korte toelichting op het thema:
Dementie vermindert het vermogen om eigen wensen kenbaar te maken. Als u dementie hebt, kunt u op een bepaald moment uw belangen niet meer zelf behartigen. Welke rechten hebt u dan? Wie behartigt uw belangen? En welke rechten hebben uw vertegenwoordigers? Het is belangrijk om uw wensen vast te leggen in een levenstestament en zaken tijdig te regelen 

Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.

Locatie: Woonzorgcentrum Bunninchem, Burgemeester van de Weijerstraat 26, 3981 EJ Bunnik

Informatie: Anneke van Doorne, afdeling Zeist e.o., Telefoon: 030-6564423.

Deze activiteit maakt deel uit van