Ga direct naar de contentGa direct naar de content

'Samenwerken is de belangrijkste succesfactor'

Tijdens deze bijeenkomst kwamen projectleiders en overige betrokkenen bij elkaar om hun opbrengsten te presenteren en elkaar zo te inspireren en te motiveren. In de middag konden anderen online aansluiten bij een tafelgesprek over vragen als hoe je dagactiviteiten faciliteert en wat daarbij wel en niet werkt.

En hoe zorg je ervoor dat een dagactiviteit blijft bestaan? Tijdens de bijeenkomst is ook de herziene en verder uitgebreide editie van de ‘Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie’ gelanceerd.