Terugblik Alzheimer Café Bunnik 10.01.2020

Meike Prins, klinisch geriater verbonden aan het Diakonessenhuis treft een zaal vol luisteraars in woonzorgcentrum Bunninchem. Ze vertelt vanavond over de verschillende vormen van dementie en de kenmerken ervan.

Ouder worden

We worden gemiddeld allemaal steeds ouder en dat gaat vaak gepaard met het krijgen van meerdere aandoeningen. Dementie treedt meestal op bij het ouder worden, zoals dat ook geldt voor diabetes en hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Niet alle vergeetachtigheid is dementie. Pas als iemand er in het dagelijks leven last van heeft, is er mogelijk sprake van dementie. De hersenen gaan minder goed functioneren. Taken als overzicht houden, spreken en begrijpen van taal, lezen, schrijven, aandacht en concentratie nemen af. Dat kan ook gelden voor initiatief nemen (plannen maken en iets willen doen), sociaal gedrag en de waarneming.

Verschillende soorten dementie

Er zijn verschillende soorten dementie. Alzheimer komt het meeste voor (60%). Daarnaast zijn er nog vele andere vormen. Ze noemt als voorbeelden Vasculaire Dementie, Frontotemporale dementie (FTD), Parkinson dementie en Lewy Body Dementie.

Alzheimer

Bij Alzheimer is de belangrijkste uitingsvorm vaak geheugenproblematiek. Nieuwe informatie kan men dan moeilijk opslaan. Dr. Prins laat ons een plaatje van de Hippocampus zien waarop duidelijk wordt wat er gebeurt met de hersenen. Ze nemen in massa af en de bindingen zijn dunner geworden. Andere symptomen zijn oriëntatie in tijd, woorden verhaspelen, of niet op woorden kunnen komen. Praktische handelingen of het aanleren van nieuwe dingen gaan niet meer als ze te ingewikkeld zijn. Op de geheugenpoli onderzoeken we wat er aan de hand is met behulp van verschillende soorten testen en gesprekken.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is het gevolg van hart- en vaatziekten. Vaatschade veroorzaakt littekens op het brein. Kenmerken van deze vorm van dementie zijn apathie, traagheid, ophalen van informatie. Het helpt dan om een geheugensteuntje of een hint te geven aan de persoon. Vasculaire dementie gaat niet geleidelijk, zoals bij Alzheimer, maar meer in knikken. Het wordt ook wel vaak verward met een depressie.

Lewy Body dementie

Lewy Body dementie komt minder vaak voor. Mensen met deze vorm vertonen een heel wisselend beeld. Soms gaat het een tijdje goed en dan kan het ineens helemaal mis gaan. Ze hebben hallucinaties, zien beelden en kunnen heel angstig zijn.

Een vraag uit de zaal is of je die ervaring of het zien van die beelden nu moet ontkennen of niet? Dr. Prins geeft aan dat het niet raadzaam is om de ervaring die iemand heeft tegen te spreken. Tegelijkertijd hoef je het ook niet te bevestigen. Ze vertelt dat ze zelf meestal reageert als: “het kan best dat u die beelden ziet, maar ik zie ze niet”.

Frontotemporale dementie

We staan nog heel kort stil bij de Frontotemporale Dementie die vooral gekenmerkt wordt door ongeremdheid, verlies van taal en van sociaal gedrag. In tegenstelling tot Alzheimer behoort vergeetachtigheid niet zozeer tot de symptomen.

Kun je dementie voorkomen?

Uit de zaal komt de vraag of je dementie ook kunt voorkomen? Dr. Prins geeft aan dat artsen en onderzoekers vermoeden dat er al 20 jaar voor de diagnose iets gebeurt in de hersenen en dat de ziekte in de meeste gevallen een heel geleidelijk verloop kent door de jaren heen. Een gezonde leefstijl lijkt een belangrijke preventieve factor. Voorkomen van hart- en vaatziekten en diabetes door gezonde voeding en het voorkomen van  overgewicht verminderen de kans op dementie. Het actief houden van de hersenen door sociale interactie en/of door bewegen kan het proces vertragen, eventueel in combinatie met het trainen van de hersenen. Onderzoek wijst echter uit dat alleen hersentraining geen effect heeft. Helaas zijn er op dit moment nog geen medicijnen gevonden die het proces van dementie stoppen of aanzienlijk vertragen. De medicijnen die op de markt zijn lijken slechts bij een heel klein aantal mensen enig effect te hebben. Het zijn zeker geen wondermiddelen.

Er komen behoorlijk wat vragen uit de zaal. Teveel om hier allemaal weer te geven. Anneke dankt dr. Prins voor haar bijdrage en alle aanwezigen voor hun komst. Bezoekers die de presentatie graag digitaal ontvangen kunnen hun e-mailadres achterlaten op een lijst.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door