Terugblik Alzheimer Café Bunnik 10.10.2019

Dr. Faaij is klinisch geriater in het Diakonessenhuis in Zeist en onze spreker van vanavond. Al snel blijkt dat hij een vlotte spreker is die niet alleen over het diagnosetraject en de werkwijze van de geheugenpoli weet te vertellen.

Hij neemt ons ook mee in een stukje geschiedenis, risicofactoren voor dementie, omvang van de ziekte in Nederland en vorderingen op het gebied van de wetenschap. Daarbij put hij regelmatig uit zijn ervaringen met het werken met mensen met dementie om zijn verhaal toe te lichten. 

Onderzoek naar dementie nog in de kinderschoenen

Oud president Ronald Reagan is heel belangrijk geweest om de ziekte van Alzheimer op de kaart te zetten. Toen in 1994 bekend werd dat hij Alzheimer had kwam er in Amerika veel meer aandacht voor deze ziekte en daarbij bewustwording voor het feit dat het iedereen kan overkomen. Dit heeft een enorme boost gegeven aan het onderzoek naar Alzheimer. Nederland heeft niet zo’n rolmodel en wat dat betreft kwamen deze ontwikkelingen in ons land later op gang. Onderzoek naar dementie is eigenlijk relatief jong in vergelijking tot vele andere aandoeningen en ziektes. Daarom ook niet zo gek dat op dit gebied nog veel te winnen is.

Ouderdom brengt verandering zich mee

Het proces van ouder worden brengt met zich mee dat gedrag van mensen verandert, mensen worden meer introvert, activiteiten nemen af, men neemt minder initiatief. Dat hoort bij het normale proces van ouder worden. Niet elk ‘niet pluis’ gevoel hoeft te duiden op mogelijke dementie. Veel factoren kunnen een rol spelen. Ons brein heeft erg veel baat bij regelmaat. Daar waar we het grootste deel van ons leven in een bepaalde structuur zitten, valt die grotendeels weg als we met pensioen gaan. Dat is dus eigenlijk heel chaotisch voor ons brein. Aanbrengen van structuur kan soms al veel baat brengen.


De tekst op de poster "I remember the face but I've forgotten your name."

Het diagnosetraject

Het vaststellen of er sprake is van dementie is niet altijd gemakkelijk. De scheidslijn tussen normale vergeetachtigheid en een beginnend stadium van dementie is soms dun. Ook kunnen andere aspecten een rol spelen die van invloed zijn op het geheugen en de werking van de hersenen. Daarom kijken ze op de geheugenpoli vanuit een brede blik en sluiten ze uit of er een andere onderliggende oorzaak aanwezig is die de symptomen kunnen verklaren. Bloedonderzoek, een ECG, MRI of EEG kunnen onderdeel uit maken van het diagnosetraject. Daarnaast wordt een aantal testen uitgevoerd bijvoorbeeld op het gebied van oriëntatie in tijd en ruimte, praktische opdrachten, tekenen en rekenen. De uitkomsten op deze verschillende onderdelen worden in een multidisciplinair team besproken, voordat een eventuele diagnose wordt vastgesteld.

Dementie en dan?

Als de uitkomst van het diagnosetraject is dat sprake is van dementie krijgt men een casemanager toegewezen die patiënten en hun mantelzorgers ondersteunt en begeleidt zolang zij thuis wonen. Dr. Faaij adviseert mensen in die fase om te proberen vooruit te denken. Wat zijn mogelijke scenario’s die op mijn pad komen, hoe kijk ik daarnaar en wat zou ik dan wel en niet wensen? Ook wijst hij mensen graag op het boek ‘Ik heb dementie’. Hierin beschrijven 50 mensen hoe ze omgaan met hun ziekte, wat ze doen, wie ze helpt en waarvan ze genieten. Hoe kun je accepteren dat je niet meer beter wordt en hoe kun je dan toch van het leven genieten?

Bewegen en sociaal actief blijven

De twee allerbelangrijkste zaken die je moet onderhouden om de ziekte af te remmen zijn volgens dr. Faaij lichamelijk en sociaal actief blijven. Lopen is voor onze hersenen een van de moeilijkste activiteiten. Blijf je lopen, dan blijven de schakels in je hersenen langer actief. Ook sociale interactie houdt je hersenen actief. Een groot sociaal netwerk is daarom aan te raden.

Afsluiting van de avond

Ondanks dat er nog genoeg te vertellen is komen we aan het eind van de avond. Anneke van Doorne (coordinator Alzheimer Café) bedankt dr. Faaij en nodigt hem van harte uit nog eens terug te komen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de geheugenpoli.  

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door