Terugblik Alzheimer Café Bunnik 14 oktober 2021

Gastspreker in ons Alzheimer Café is Botaina Touati, specialist ouderengeneeskunde.

Uit de losse pols, zonder presentatie, vertelt ze over de stap van de thuissituatie naar het verpleeghuis. Hoe ziet dat eruit, hoe werken we in het verpleeghuis en wat kun je verwachten?

Van de thuissituatie naar het verpleeghuis

Vroeger spraken we van een opname in het verpleeghuis, nu hebben we het liever over een verhuizing, geeft ze aan. Want dat is wat het is. Een verhuizing naar een nieuwe woonplek met 24 uurs toezicht en begeleiding. 

Komt iemand in een verpleeghuis wonen dan proberen we mee te denken en te praten in mogelijkheden. Wat is iemands levensverhaal, welke hobby’s doet iemand graag, wie zijn belangrijk voor hem of haar en hoe kunnen we samen met de naasten het leven zo goed en zo prettig mogelijk voortzetten? We kijken kritisch naar het medicatiegebruik, gaan in gesprek over wensen ten aanzien van behandeling, wat wilt u nog wel en wat niet?

Veel mogelijkheden

Het gaat daarbij niet om dat we iets niet meer doen, maar dat we niet schaden. 
Botaina benadrukt dat het goed is je als naaste te realiseren dat heel veel dingen mogelijk zijn. Je kunt iemand meenemen naar huis, op familiebezoek, een feestje, etc. Sommige mensen denken dat dit niet meer mogelijk is als iemand in het verpleeghuis woont, maar dat is echt niet het geval! Stel je vragen en overleg hierover met de zorg. Mensen zijn soms te bescheiden.

Maatwerk

Iedere bewoner krijgt een eerst verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige toegewezen die de multidisciplinaire zorg coördineert. Dit wordt vastgelegd in een zorgleefplan dat twee keer per jaar samen met de bewoner (indien dat nog mogelijk is) en de naaste wordt besproken. In het verpleeghuis worden veel activiteiten georganiseerd. Het is belangrijk om daarbij maatwerk te leveren en een goede balans te vinden tussen rust en prikkels. 

Botaina licht haar verhaal toe aan de hand van vele voorbeelden. We hebben een goed gevulde zaal en het verhaal roept veel vragen op. Niet zozeer over dat wat er verteld wordt over hoe het in het verpleeghuis gaat, maar meer over het contrast met de thuissituatie. Men ervaart dat de hulp thuis maar heel beperkt is en dat de wegen om bij die hulp te komen ondoorzichtig zijn. Het schuldgevoel dat mantelzorgers soms ervaren en de schroom om zorg voor hun naaste over te laten aan anderen. Er ontstaat een uitgebreide discussie hierover samen ook met de professionals die aanwezig zijn. 

Dagactiviteitencentrum Utrecht Oost

Margareth vertelt over DUO, het dagactiviteitencentrum Utrecht Oost, waar we te gast zijn. DUO biedt dagstructuur en veiligheid voor de bezoekers en tegelijkertijd is het ontlasten van de mantelzorgers een belangrijk doel van het centrum. We vinden het belangrijk de regie bij de bezoekers te laten vertelt ze. Bezoek niet dwingen om te komen, maar voorzichtig verleiden en ze inspraak geven in wat ze op zo’n dag doen. Vaak zien we dat de weerstand die er soms is wegebt en dat de bezoekers houvast hebben en plezier beleven aan hun bezoekjes aan DUO. 

We danken alle bezoekers en dokter Botaina voor hun inbreng deze bijeenkomst. Anneke overhandigt dokter Botaina als dank een mooie bos zonnebloemen (gesponsord door bloemist Bloom in Bunnik). 

Naar Alzheimer Café Bunnik

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door