Terugblik Alzheimer Café Leersum 09.03.2020

Het thema op deze bijeenkomst was "Rechtsbescherming en dementie". Juriste Mia Schrik was uitgenodigd om de bezoekers bij te praten over wat te doen als uw naaste of iemand in de directe omgeving zijn/haar zaken niet meer naar behoren kan regelen. 

Mia Schrik wist op inlevende wijze de verschillende juridische mogelijkheden te duiden die van toepassing kunnen zijn bij het naderen van wilsonbekwaamheid. 

Wanneer bent u voor de wet wilsonbekwaam?

Welke rechten heeft u dan nog? Wie behartigt uw belangen? Welke rechten hebben uw vertegenwoordigers?

Haar advies is om te proberen met de familie op één lijn te blijven. Ontstaan er toch onduidelijkheden bij het uitvoeren van de wens in geval van dementie, dan kan een wilsverklaring worden overwogen. Een briefje in de keukenla lijkt hier niet de juiste methode, zoek meerdere getuigen en maak samen afspraken. Als deze weg onmogelijk is kan een bezoek aan de notaris worden overwogen. 

  • In een levenstestament worden wensen vastgelegd voor de latere levensfase.
  • Een testament regelt uw wensen na uw dood. 

Het voordeel kan zijn dat een notariële acte wordt gedeponeerd en nooit zoek kan raken. In een levenstestament is echter geen controle ingebouwd. Mentorschap, bewindvoering en curatele worden door de rechter ingesteld en gecontroleerd. Het is ook belangrijk van tevoren te bedenken hoe instanties als banken op uw wensen gaan reageren.

Door de diverse vragen die werden gesteld en de discussie die werd gevoerd blijkt dat het thema zeer onder ons leeft. We hopen dat we een bijdrage konden leveren aan het tijdig en effectief vastleggen van uw wensen. 

Aan het einde van dit Alzheimer Café werd het boekje "Rechtsbescherming bij dementie" uitgedeeld, een handig naslagwerk.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Deze pagina maakt deel uit van