Terugblik Alzheimer Café Leersum 11 oktober 2021

Na anderhalf jaar corona-maatregelen durfden we het weer aan om een Alzheimer Café te houden op locatie De Binder.

Helaas moest volgens de veiligheidsregels wel naar een vaccinatiebewijs worden gevraagd. Misschien heeft dit voor veel trouwe bezoekers de drempel om te komen verhoogd.

Kringgesprek

We hielden met 12 mensen een kringgesprek, begeleid door casemanagers Gea van der Molen en Ellen Bruin. Vooral een dag uit het leven van een casemanager gaf een goede inkijk op de vele taken die deze dames hebben en hoe zij als spin in het web acteren. 

Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen

  • Als iemand vanuit de thuissituatie wordt overgedragen aan een zorginstelling wordt het contact met de casemanager verbroken. Dat zou mooier kunnen, zeker als er een band met de cliënt en omgeving is opgebouwd. 
  • U bent niet afhankelijk van het initiatief van uw huisarts. Als u (of uw partner) in aanmerking komt heeft u de mogelijkheid zelf een casemanager te kiezen. Als geen klik ontstaat kan worden gewisseld.
  • Wanneer de familie niet in staat is tot een eenduidig gedragen behandelingsaanpak te komen heeft een casemanager vaak een sturende rol.

Veel praktische vragen kwamen aan de orde en hierop werd levendig ingehaakt. We mogen blij zijn dat wij in onze gemeente een aantal enthousiaste mensen hebben die deze cruciale rol willen en kunnen vervullen.

De constatering dat ruim 50% van thuissituaties met dementie zich nog altijd (zonder professionele hulp) achter de voordeur afspeelt blijft tragisch

In de wetenschap dat het aantal gevallen met dementie de komende 20 jaar verdubbelt, moet er meer aandacht komen om deze situaties te voorkomen. Langer thuis wonen is mooi, maar het kan een zware belasting voor de mantelzorger opleveren.

We hopen u allen op ons volgende Café in 2022 weer te zien.
 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door