Terugblik Alzheimer Café Leersum 11.11.2019

Op maandagmiddag 11 november hadden we een vol programma in het Alzheimer Café. Tijdens de inloop zong Eva Smit. Bezoekers konden ervaren wat muziek bij dementie kan betekenen. Daarna stonden twee sprekers op het programma van deze middag:

  • Pien Gouka van Monuta NL.
  • Fred Cohen van Alzheimer Nederland.

Het onderwerp dat werd behandeld was "Rouw en verlies", in die volgorde, omdat in het geval van dementie tijdens het leven al sprake is van afscheid nemen. Dat geldt voor de persoon die de ziekte dementie heeft en dat geldt ook voor zijn/haar directe omgeving. 

Tijdens het vraag- en antwoordgesprek kwamen onder andere de volgende punten aan de orde:

  • Het proces van dementie kent een vorm van afscheid nemen tijdens het leven, alhoewel de patient dat zelf vaak ontkent.
  • Zaak is om direct na het stellen van de diagnose zoveel mogelijk zaken te regelen, omdat de patient dan nog helder is, en laat de kinderen weten wat er is besloten en waar dat is vastgelegd.
  • Na de diagnose moet je het leven gaan organiseren. Verwerken wordt overleven. Probeer mooie momenten te vinden en daar van te genieten. Houdt zoveel mogelijk sociale contacten in stand. Blijf in beweging. Bewegen is goed voor de gezondheid omdat het stimuleert dat zuurstof naar dde hersenen gepompt wordt.
  • Eenzaamheid is diepe rouw.

Waar kunnen we terecht als er vragen komen?

Allereerst bij de huisarts, omdat die kan doorverwijzen naar specifieke zorg. Dan bij de casemanagers, die hulp op maat kunnen organiseren. Meestal bestaan er in mantelzorgorganisaties in de omgeving.

Een belangrijke vraag is hoe de familie en omgeving op de hoogte moet worden gebracht van het verloop van de dementie, iets wat eigenlijk alleen bij de directe mantelzorger bekend is. Bijvoorbeeld het opnemen van gesprekken met de persoon die de dementie heeft kan binnen de vertrouwde kring helderheid bieden. 

Als handleiding werd een zeer informatief boek genoemd, 'Helpen bij Verlies en Verdriet' geschreven door Manu Keirse. In dit boek worden diverse situaties geschetst met de mogelijke oplossingen.

Deze pagina maakt deel uit van