Terugblik Alzheimer Café Leersum 13.05.2019

Het thema deze middag was:  Vergeetachtigheid of Dementie ?

Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde, maar een onderscheid is niet zonder meer te maken. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel, waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

Neuro-psycholoog Inge Siebe van Quarijn was uitgenodigd om het thema verder toe te lichten. Aanwezig was een grote groep bezoekers van zeer diverse samenstelling. Interessant was te merken dat het thema aansprak, gezien het grote aantal vragen aan Inge en elkaar.

Begeleid door geprojecteerde informatie verklaarde Inge de verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie, waarbij de achtergrond van de persoon mede bepalend is bij het stellen van een diagnose. Het werd duidelijk dat een simpele test in 10 minuten niet tot een volwaardig oordeel kan leiden.

Tevens werden de diverse instanties aangegeven die ondersteuning kunnen geven aan diegenen die naar zekerheid op zoek zijn.

Belangrijk was te merken dat de persoonlijke verhalen in de groep tot een vorm van herkenning en onderling medeleven leidden. Ondersteuning van de vergeetachtige persoon in kwestie en begrip voor de verschijnselen in zijn of haar directe omgeving zijn zinvol voor het begeleiden van eventueel noodzakelijk geworden vervolgonderzoek.

Omdat er nog geen werkzame medicijnen tegen Alzheimer zijn is een begripvolle omgeving over het beginnend stadium van Alzheimer belangrijk.

Wie meer wil weten over het genoemde thema kan terecht op de website van Alzheimer Nederland of bij diverse regionale Alzheimer Cafés.

Thema's samen rond de tafel benaderen en te bespreken blijft toch een van de waardevollere manieren om kennis te vergaren.

Deze pagina maakt deel uit van