Terugblik Alzheimer Cafe Maarn 08.04.2019

Op maandag 8 april sprak Gea van der Molen vanuit haar ervaring als casemanager bij Quarijn in onze regio.

Zij stipte op aansprekende wijze enkele kernelementen van haar taak aan, waarmee voor de bezoekers duidelijk werd wat de taak en (on)mogelijkheden van een casemanager zijn en wat de mantelzorgers en naasten met dementie van haar kunnen verwachten.

  • De casemanagers worden meestal aangestuurd door de huisarts, maar kunnen ook door familieleden wordenbenaderd, indien een niet-pluis-gevoel ontstaat.
  • Een casemanager komt thuis en beoordeelt de situatie. Bij voorkeur met alle familieleden aanwezig, en stelt een plan op.
  • Een casemanager levert zelf geen zorg maar begeleidt.
  • Waar is bijvoorbeeld hulp te halen in deze specifieke situatie.
  • Vergoeding voor de diensten geschiedt vanuit de basisverzekering.
  • Een belangrijk onderdeel is de steun aan de mantelzorger.

Omdat de kring bezoekers veel ervaringen wilde delen en vragen had, ontstond er een levendige discussie. Vooral de positie van de mantelzorger werd benadrukt.

Een belangrijk detail is dat bij het overwegen van een opname van iemand met dementie (als het voor de mantelzorger te zwaar wordt) de stem van de mantelzorger bepalend is.

De hulp vant het dorpsteam kwam ook ter sprake. Hoe en waar kunnen bijvoorrbeeld inzet van huishoudelijke hulp en voorzieningen (zoals een traplift etc) worden geregeld.

Er was gelegenheid tot het bespreken van specifieke situaties. In de kring werd goed naar elkaar geluisterd. Het blijkt eens te meer dat de taken van een mantelzorger zwaar worden onderschat en dat de buitenwereld, zelfs de naaste familie, geen goed inzicht heeft in de dagelijkse begeleiding van een naaste die Alzheimer heeft.

Naar Alzheimer Café Maarn

Deze pagina maakt deel uit van