Terugblik Alzheimer Café Maarn 08.11.2021

Op maandagmiddag 8 november was Marcelle Mulder, humanistisch raadsvrouw, gastspreker in het Alzheimer Café in Maarn.


Het thema dat ze deze middag ging behandelen hoe het contact tussen mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. 

De vader van Martine kreeg na een hersenbloeding ernstig hersenletsel en woonde de laatste jaren van zijn leven in een verpleeghuis. 
Haar insteek bij de bezoeken aan haar vader was dat ieder bezoek speciaal moest zijn. Het is zo gemakkelijk om moedeloos te worden bij de interactie met een naaste met dementie. Ze heeft hierin veel ervaring opgedaan en die samengevat in haar boek "Ruim 60 ideeën om samen te genieten".

De ratio neemt af

Het blijkt dat bij iemand met dementie het rationele brein afneemt (kapotgaat) en het emotionele (kinder-)brein intact blijft. Daarom is benadering op rationele basis niet zinvol, maar belast de patiënt eerder. Een kenmerk van het emotionele brein is, naast boosheid, bedroefdheid, angst en blijheid. Maak iemand met dementie blij en bereik daarmee een deel van het nog werkende emotionele brein.
Houdt uw reactie gevoelsmatig, gebruik humor, mits respectvol, luister samen naar muziek en probeer met oude foto's mooie herinneringen op te halen.

Erkenning

Ook al vraagt de patiënt herhaaldelijk hetzelfde, weet dat erkenning van de vraag belangrijk is. Probeer ook een persoonlijke benadering, inclusief aanraking. Even opbellen is hier uit den boze.

Zinvolle, bruikbare voorbeelden

Marcelle wist ons (met gebruik van een flipover) interactief zinvolle en bruikbare voobeelden aan te reiken. Getuige de vele persoonlijke vragen en opmerkingen vanuit de bezoekers is ze daar goed in geslaagd. Gezien de ruime opkomst mogen we concluderen dat het onderwerp van vandaag zeer onder ons leeft, ook nu er steeds meer over dementie wordt geschreven en gesproken. 

De aanwezigen ontvingen het boek van Martine Mulder “Op bezoek bij een dierbare met dementie”. 

 

Deze pagina maakt deel uit van