Terugblik Alzheimer Café Maarn 09.10.2018

Opkomen voor je belangen, ook als je dementie hebt

Juriste Mia Schrik was uitgenodigd om gasten bij te praten over de situatie als iemand in uw naaste omgeving zijn zaken niet meer naar behoren kan regelen. Tijdens de inloop verzorgde Jeanine Roos warme welkomstklanken.

Mia Schrik wist op inlevende wijze de verschillende juridische mogelijkheden te duiden, welke van toepassing kunnen zijn bij het naderen van wilsonbekwaamheid. 

Wanneer ben je wilsonbekwaam

Wanneer bent u voor de wet wilsonbekwaam, welke rechten heeft u nog, wie behartigt uw belangen en welke rechten hebben uw vertegenwoordigers?
Haar advies was om bij (naderende) wilsonbekwaamheid een (eventueel tijdelijk) mentorschap bespreekbaar te maken.

Een handgeschreven volmacht weggestopt in de keukenla geeft weinig zekerheid naar banken en gemeenten. Wilt u het toch zelf doen, stel in ieder geval een door twee getuigen ondertekende volmacht op.

Beter is tijdig door een notaris een levenstestament te laten opmaken, waarin dan uw wensen rechtsgeldig staan verwoord. In een levenstestament zit echter weer geen controle-functie ingebouwd. Mentorschap, bewind en curatele worden door de rechter ingesteld en gecontroleerd. Het is belangrijk vooruit te denken hoe instanties als banken op uw wens gaan reageren. 

Aan het eind van en tijdens de lezing werden veel persoonlijke vragen gesteld, waarbij specifieke situaties werden behandeld. Veel praktische vragen gingen over hoe een wilsonbekwaam persoon tegen misbruik door derden kan worden beschermd. 

Gezien de enthousiaste opkomst (25 bezoekers) mogen we concluderen dat het gespreksthema zeer onder ons leeft en we hopen hier dan ook een bijdrage aan het tijdig en effectief vastleggen van uw wensen te hebben geleverd.

Naar Alzheimer Cafe Maarn

 

Deze pagina maakt deel uit van