Terugblik Alzheimer Café Maarn 09.12.2019

20 december 2019

 

Op maandagmiddag 9 december was er weer een Alzheimer Café in de Trompstaete te Maarn. De sprekers waren huisarts dr. Adrie de Fluiter en praktijkkondersteuner (POH) Miriam Rutten, beiden van huisartsenpraktijk Maarn-Maarsbergen. 

Het onderwerp deze middag was "De rol van de huisarts bij dementie".

Het gesprek ging over dementie in het algemeen, met voorbeelden van de diverse verschijningsvormen van dementie, en over de rol die de huisarts en praktijkondersteuner hierin vervullen.

Uit de lezing bleek dat het thema zeer goed bekend is en dat er alert op thuissituaties wordt ingespeeld, met respect voor de wil van de patient en omgeving. 

Het is nu eenmaal zo dat de huisarts, naast de directe familie, als eerste bemerkt dat er iets niet in de haak is. In kleine dorpen als Maarn en Maarsbergen valt dat eerder op, ook nu door het langer thuiswonen thuissituaties langer verborgen blijven.

De methoden van vroeg-diagnostiek werden besproken en de interpretatie hiervan. Vooral de verwijzing naar een vertrouwenspersoon als casemanager werd genoemd en als zeer zinvol en belangrijk ervaren. Belangrijk voor de patient is: bewegen-bewegen-bewegen.

Tijdens het stellen van vragen kwamen thema's als euthanasie en de financiele consequenties van ingehuurde zorg aan bod. Aan het eind van de middag hadden we een duidelijke kijk op de aanpak van de huisartsenpost bij dementie en de rol van de huisarts.

Naar Alzheimer Café Maarn

Deze pagina maakt deel uit van