Terugblik Alzheimer Café Maarn 11.02.2019

Op maandagmiddag 11 februari was Sjuul Schaepkens uitgenodigd om haar documentaire over het levenseinde van haar moeder te tonen en om op onze vragen in te gaan.

Haar dementerende moeder had een sterke wens geuit om waardig te mogen sterven. Vooral de uiterst precaire situatie van de huisarts, die een zorgvuldige procedure moest doorlopen, werd helder in beeld gebracht. De arts wilde de regie houden, ondanks de unanieme instemming van familie, en moest bepalen met behulp van een scan-arts en psychiater of de moeder nog ter zake wilsbekwaam was om haar definitieve handtekening te zetten.

De onderwerpen en/of dilemma's die in de documentaire en ook aansluitend in het vraaggesprek naar voren kwamen:

  • Het bepalen van de sterfdatum is een heel moeilijke beslissing.
  • De arts moet een zorgvuldige procedure doorlopen en deze kan door de verslechterende toestand van de patient worden doorkruisd.
  • Het proces van een zelfgewild levenseinde vraagt om een voortdurend actief gesprek tussen patient, familie, huisarts, casemanager, etc.
  • De euthanasiewet is geschreven voor de dokter, i.v.m aansprakelijkheid en mogelijk baanverlies.
  • Kinderen kunnen de beslissing van de ouder niet ongedaan maken.
  • Niet alle ziekenhuizen werken mee gezien hun opdracht om levens te redden.

Sjuul was vergezeld van casemanager Wendy van Rijn en zij wist de vele vragen en opmerkingen uit het publiek goed te plaatsen.

Het feit dat een dochter het stervensproces van haar moeder zelf wilde toelichten bracht deze moeilijke materie voor de bezoekers dichterbij dan wanneer een professional eenzelfde onderwerp zou hebben behandeld.

Naar Alzheimer Café Maarn

Deze pagina maakt deel uit van