Terugblik Alzheimer Café Zeist 15.10.2019

Deze avond werd in het Alzheimer Café palliatieve zorg bij mensen met dementie besproken.

De gastsprekers waren drie gespecialiseerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in het hospice van zorgorganisatie Charim.

Uitgelegd werd wat onder palliatieve zorg wordt verstaan en hoe een en ander in de praktijk kan worden geregeld.

Het is belangrijk voor mensen met dementie tijdig persoonlijke wensen duidelijk kenbaar te maken aan naasten. Opdat men goed rekening kan houden met deze wensen als mensen met dementie zelf niet meer wilsbekwaam zijn.

Deze pagina maakt deel uit van