Terugblik Alzheimer Café Zeist 19.11.2019

Het thema deze avond was "de huisarts aan het woord".

Bij de eerste vermoedens en bij de diagnose dementie is het belangrijk hulp te zoeken bij de huisarts. De huisarts kan de persoon met de diagnose dementie en zijn/haar naasten ondersteunen. Want dementie heb je niet alleen, ook je naasten hebben vragen.

Brenda Ott, huisarts te Zeist, vertelde over de rol van de huisarts bij dementie. In haar verhaal benadrukte ze het belang om de wensen over het levenseinde vroegtijdig te bespreken. Daardoor komt er duidelijkheid over de wensen van de persoon die dementie heeft. Als de dementie steeds verder toeneemt kan men op een gegeven ogenblik niet meer goed aangeven wat men wil.

Deze pagina maakt deel uit van