Terugblik Wereld Alzheimer Dag in Zeist, 17.09.2019

23.11.2019

Omdat het 21 op september Wereld Alzheimer Dag is, treedt Theatergroep Ervarea op. Zij spelen scenes uit de voorstelling van ‘De dementie van Jet en Harry’.

Tussen de scenes door dragen zij kennis over aan het publiek over het dementieproces en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Het loopt langzaam vol in het Alzheimer Café in Zeist. Bij aanvang staan de vrijwilligers van het Alzheimer Café enthousiast klaar met koffie, thee en zoetigheid voor de bezoekers. Het is de eerste bijeenkomst na de zomerstop en vanwege het speciale programma deze avond is de opkomst bijna twee keer zo groot als normaal. Vrijwel alle aanwezigen hebben in hun directe omgeving te maken met dementie, bijvoorbeeld bij dierbaren of bij de uitoefening van hun beroep. Er zijn ook gasten aanwezig die zelf de ziekte dementie hebben.

Voordat de voorstelling begint geeft Jan Rothuizen (vrijwilliger Alzheimer Nederland afdeling Zeist) een korte introductie. Hij geeft aan dat je mogelijk emotioneel geraakt kunt worden door het stuk.

De voorstelling wordt gespeeld door acteur Jan van der Hammen en actrice Annelies Kaan. Jan van der Hammen (in de voorstelling Harry) stapt naar voren. “Vandaag nemen wij u mee in het leven van Harry, die dementie heeft en zijn dochter Petra.” vertelt hij. In iedere scene wordt een dag uit het dagelijks leven van deze personen gespeeld.

Het weergeeft een beeld van de bezigheden waar Harry steeds meer moeite mee krijgt maar ook de problemen waar Petra tegen aanloopt als mantelzorger van haar vader. 

Door de zorg voor haar vader in combinatie met haar eigen gezin en werk leidt Petra een druk bestaan. Ze ervaart veel stress, maar wil tegelijkertijd het beste voor haar vader betekenen. Het is het einde van de scene en Van der Hammen kijkt de zaal in. “Zomaar een dag uit het leven van Harry en zijn dochter. Hebben jullie hier iets uit herkend?” Vrijwel iedereen uit het publiek knikt. Van der Hammen legt vervolgens via een tekening, op een eenvoudige manier uit wat in het brein van een iemand die dementie heeft gebeurt.

Met tips en met behulp van oefeningen met elkaar, wordt met humor uitgelegd hoe je het beste om kunt gaan met iemand die de ziekte dementie heeft.

De enthousiaste vrijwilligers van het Alzheimer Café in Zeist.

Na de voorstelling krijgen de gasten de kans om de toneelspelers, Jan van der Hammen en Annelies Kaan te spreken. De avond wordt afgesloten onder genot van een drankje in het naastgelegen café. De gasten kunnen met elkaar en de met de vrijwilligers (die vrijwel allemaal een zorgachtergrond hebben) napraten over de voorstelling en over persoonlijke situaties. Uit de verschillende gesprekken blijkt dat de voorstelling indrukwekkend en heel leerzaam werd ervaren. 

Deze pagina maakt deel uit van